13/08/17

فراخوان

دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که پایان نامه خود را درباره فرش دستباف نوشته‌اند و تمایل دارند طــــره پایان نامه آنان را معرفی و […]
13/07/27

چند نکته دربارۀ پروندۀ فرش و بازار

چند نکته دربارۀ پروندۀ فرش و بازار که طره در سومین شماره‌اش به آن خواهد پرداخت. با سپاس از دوستانی که تاکنون جستارها و یادداشت‌هایشان را […]
13/07/18

برای سومین شمارۀ «طره» کلک به کار آریم

فراخوان: پرونده یک موضوع فرش و بازار سومین شمارۀ طره با تمرکز بر بازار فرش دست‌باف هم‌زمان با نمایشگاه بزرگ فرش دست‌باف تهران (مهرماه) منتشر خواهد […]