16/08/14

قضاوت

فرش دستباف؛ سرمایه گذارى مطمئن براى همه اقشار جامعه
16/08/13

نخستین شماره تصویری مجله طره

نخستین شماره تصویری مجله طره منتشر شد | فرشچیان از فرش می گوید/ چرا لیلی گلستان تیغ و تار و پود را منتشر کرد؟/از کجا فرش مرغوب بخریم؟/ یک هفته تا بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف ایران | شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
16/07/09

کجاست جاى رسیدن؟

کجاست جاى رسیدن؟ | فیلمى از عباس کیارستمى | فیلمى کوتاه درباره فرش ایرانى ساخته زنده یاد عباس کیارستمى
16/06/25

همایش فرش ایرانی و جاده ابریشم

همایش فرش ایرانی و جاده ابریشم | چین (شینینگ)، خرداد ماه ۱۳۹۵ سخنرانى صاحب امتیاز و مدیر مسئول طره در همایش فرش ایرانی و جاده ابریشم
15/10/24

در قلب لندن

طره (torreh.net) | در قلب لندن | مجموعه فیلم کوتاه این واقعی است؛ این فرش دستباف ایرانی است | تهیه کننده و کارگردان: کیوان مهرگان | با حمایت مرکز ملی فرش ایران | انگلستان، لندن، موزه ویکتوریا آلبرت، تیر ماه ۱۳۹۴
15/10/24

رفیق آرام

طره (torreh.net) | رفیق آرام | مجموعه فیلم کوتاه این واقعی است؛ این فرش دستباف ایرانی است | تهیه کننده و کارگردان: کیوان مهرگان | با حمایت مرکز ملی فرش ایران | ۱۳۹۴
15/10/24

رویای فرش دستباف

طره (torreh.net) | رویای فرش دستباف | مجموعه فیلم کوتاه این واقعی است؛ این فرش دستباف ایرانی است | تهیه کننده و کارگردان: کیوان مهرگان | با حمایت مرکز ملی فرش ایران | ۱۳۹۴
15/10/24

عروس پاریس

طره (torreh.net) | عروس پاریس | مجموعه فیلم کوتاه این واقعی است؛ این فرش دستباف ایرانی است | تهیه کننده و کارگردان: کیوان مهرگان | با حمایت مرکز ملی فرش ایران | فرانسه؛ پاریس؛ موزه لوور؛ مرداد ۱۳۹۴