ارسال خبر، یادداشت، گزارش

ارسال گزارش های خبری و تحلیلی برای تارنمای طره
  • 12 + 1 =
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

طره نشریه فرش دستباف ایران

دوماهنامه اطلاع رسانی
آموزشی تحلیلی فرش دستباف ایران

حق نشر و ...

طره به هیچ نهاد و سازمان دولتی و شبه دولتی وابسته نیست و هیچ گرایش فکری را نمایندگی نمی‌کند. نقل مطالب از وبگاه طره فقط با ذکر ماخذ و لینک مستقیم آزاد است. کاربرد تجاری از مطالب طره ممنوع است. مطالب مجله و وبگاه طره مشمول قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 خورشیدی است. هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا بخشی از مطالب مجله یا وبگاه طره را بدون اجازه کتبی نشر یا پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.