17/10/17
آفتاب یزد

نماد ایران چیست؟

یادداشتی به قلم حمید کارگر در روزنامه آفتاب یزد | چند سال پیش گذارم به بعلبک در لبنان افتاده بود. در ورودی معبد ژوپیتر، دستفروشانی که دوره ام کردند با فهمیدن اینکه ایرانی هستم مدام نام «احمدی نژاد» را بر زبان می آوردند و برای اینکه راضی ام کنند به خرید از حبشان به او می گفتند.
13/08/06

طره در آفتاب یزد

شماره 3828 روزنامه آفتاب یزد در صفحه هفت خود خبر شماره دوم طره را منتشر کرد. جهت دریافت متن کامل خبر اینجا کلیک کنید.