20/12/07

بی‌گره‌بافی جفاست

فرش ایرانی هیچگاه از هجوم تقلب‌ها در امان نبوده اما امروزه در پی فشارهای اقتصادی گوناگون به تولیدکنندگان فرش ایرانی، تضعیف توان رقابتی ایرانیان در برابر رقبا، کاهش نظارت‌های حاکمیتی، کم‌توجهی به نام و نشان و اعتبار فرش ایرانی و عواملی از این دست، تقلب‌هایی همچون بی‌گره بافی آسان‌تر رواج یافته‌اند
16/07/30
تصاويرى از نوعى بافت فرش در غرب چين

ساده‌سازی بافت به سبک چینی

تصاویرى از نوعى بافت فرش در غرب چین | چند سال پیش گذارمان به یکی از مجتمع های تولید فرش دستباف در غرب چین افتاد. البته به سختی و با اصرار فراوان از سوی ما و انکار بسیار از سوی میزبان
15/03/22

بهینه بافی و اصلاح شیوه های تولید فرش دستباف

بهینه بافی و اصلاح شیوه های بافت | مجله فرش دستباف | شرکت سهامی فرش ایران | ۱۳۶۸ | نوشته رضا الله داد