15/09/05
کسی دلش به حال موزه فرش ایران نمی‌سوزد

کسی دلش به حال موزه فرش ایران نمی‌سوزد

طره (torreh.net) | گفت‌وگو با صالح حاج‌آقامیری (یکی از معماران موزه فرش ایران)* | یاسر سماوات
14/03/20

به‌دنبال شکوه نگاره‌ها در نقوش پارسی

گفت‌وگو با پریسا شکیب امید کاجیان بافت‌های پارسی عنوانی است که او خود روی آفرینه‌هایش نهاده. کارهایی که رد پایش را در تاریخ ایران و بناهای […]