21/11/23
دموتکس

دموتکس ۲۰۲۲؛ شاید وقتی دیگر

برگزارکنندگان نمایشگاه تخصصی کف‌پوش‌ها در آلمان (Domotex) از لغو این رویداد در موعد هرساله خبر دادند.
16/01/18

رقباى ایران چگونه غرفه مى آرایند؟ (بخش دوم)

طره (torreh.net) | گزارش تصویری طره از غرفه آرایی کشورهای ترکیه، کشمیر و مراکش در نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۶
16/01/15

رقباى ایران چگونه غرفه مى آرایند؟

طره (torreh.net) | گزارش تصویری طره از غرفه آرایی کشورهای هند، چین، پاکستان و افغانستان در نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۶
16/01/15

گزارش تصویرى طره از پى ریزى دموتکس ۲۰۱۶ آلمان

طره (Torreh.net) | نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۶ براى میزبانى بازدیدکنندگان آماده مى شود.
15/12/16
در دموتکس 2016 آلمان نیز دستبافته هایی از ایران به مرحله نهایی جایزه طراحی فرش راه یافتند.

دستبافته های ایرانی در میان برترین های دموتکس

طره (torreh.net) | در دموتکس ۲۰۱۶ آلمان نیز دستبافته هایی از ایران به مرحله نهایی جایزه طراحی فرش راه یافتند.