20/01/02
رییس مرکز ملی فرش

فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش شد

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت هفتمین رئیس مرکز ملى فرش ایران منصوب شد. روز دوشنبه ۹ دی‌ماه ۱۳۹۸ آیین تودیع و معارفه رئیس مرکز ملی فرش ایران با حضور عباس قبادی معاون امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل این مرکز برگزار شد.
16/03/23
اشارتى به درز خبر استعفاى مكرر رئيس مركز ملى فرش ايران در سالى كه گذشت

استعفا؛ از طهران تا مهنه

اشارتى به درز خبر استعفاى مکرر رئیس مرکز ملى فرش ایران در سالى که گذشت | امروز گلابتون خانم پیله کرد که بریم سمت کدکن و مهنه زیارت مزار شیخ ابوسعید ابوالخیر. گفتم همه آرزویم اما چه کنم که راه دور است؟