13/10/28

ساختار سازمانی فرش ایران

فضل الله حشمتی رضوی ایجاد سازمان‌های موازی درزمینۀ فرش و تعدد مراکز تصمیم‌گیری به حدی رسید که دولت با چالش‌هایی مواجه شد. از سویی، مؤسسات و […]
13/09/15

هرجا می روم چشمم به فرش است

گفت و گو طره با منصوره حسینی نخستین طراح زن شرکت سهامی فرش ایران گفت و گو طره با منصوره حسینی سال ۱۳۵۴ مأمور شدم در […]
13/09/13

فرش دستباف و ابزارهای تبلیغ

معرفی و بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی ابزارهای مناسب تبلیغ فرش دستباف از دیدگاه خریداران داخلی نوشته محمد صادق اسدی رازی سحر ایلخان […]
13/09/11

کمیت بالا، اثرگذاری اندک

نگاهی به اتحادیۀ سراسری شرکت‌های تعاونی فرش دست‌باف ایران کمیت بالا، اثرگذاری اندک اتفاق دیگری که در سال‌های اخیر به این اتحادیه آسیب رساند و نامش […]
13/09/04

گر از کرمم خوانی فرش حرمت باشم

گزارش ویژۀ طره از بافت قالی در کاشان برای عتبات‌عالیات گر از کرمم خوانی فرش حرمت باشم در این فرایند، با هر نیت و آهنگی، سرمایه […]
13/08/31

آقای رئیس جمهور سلام!

حمید کارگر/ مدیرمسئول  سرانداز شماره دوم دوماهنامه طره  آقای رئیس جمهور، کامیابی‌تان را در همراه‌ساختن آرای بیشینۀ ایرانیان شادباش می‌گویم. از روزی که نام شما به‌عنوان […]
13/08/31

فرش های خفته در کاخ ها

سرنوشت فرش های مجموعه کاخ گلستان نوشته حسام کشاورز فرش های خفته در کاخ ها در مهرماه ۱۳۹۱، چند روزی برای پژوهش دربارۀ فرش‌های کاخ گلستان […]
13/08/14

شماره دوم طره به روایت تصویر

تصاویر منتخب از شماره دوم دوماهنامه طره | مرداد ۱۳۹۲ |