15/09/05
کسی دلش به حال موزه فرش ایران نمی‌سوزد

کسی دلش به حال موزه فرش ایران نمی‌سوزد

طره (torreh.net) | گفت‌وگو با صالح حاج‌آقامیری (یکی از معماران موزه فرش ایران)* | یاسر سماوات
14/03/19

کسی دلش به حال موزه فرش ایران نمی‌سوزد

گفت‌وگو با صالح حاج‌آقامیری یاسر سماوات در دومین شمارۀ طره به‌بهانۀ درگذشت عبدالعزیز فرمانفرمائیان، معمار موزۀ فرش ایران، در نوشتاری به بررسی این بنای به‌یادماندنی پرداختیم. […]