20/01/02
رییس مرکز ملی فرش

فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش شد

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت هفتمین رئیس مرکز ملى فرش ایران منصوب شد. روز دوشنبه ۹ دی‌ماه ۱۳۹۸ آیین تودیع و معارفه رئیس مرکز ملی فرش ایران با حضور عباس قبادی معاون امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل این مرکز برگزار شد.
15/04/21

تاثیر تحریم ها در کاهش بازار فرش ایران

تمام استان های کشور در تولید فرش دخیل هستند؛ ولی در تولید متفاوت عمل می کنند، در خصوص کیفیت استان های قم، اصفهان و تبریز نسبت […]