15/06/21
مصوبه‌ای که مرکز ملی فرش ایران را پدید آورد

مصوبه‌ای که مرکز ملی فرش ایران را پدید آورد

شیرازه | در فروردین ‌ماه سال ۱۳۸۲ مصوبه‌ای با عنوان «ساماندهی ساختار مدیریتی فرش دست‌باف»ابلاغ شد | مهری موسی خانی
15/06/09

کارنامۀ هشت دهه ساختار سازمانی فرش دستباف ایران

شیرازه | در سال ۱۳۰۹، «مؤسسۀ قالی ایران» به‌عنوان نخستین نهاد دولتی فرش ایران آغاز به کار کرد | سردبیر
15/05/28

بی تعارف!

مدیریت تعارف‌ بردار نیست و در صورتی که منافع مجموعه در معرض آسیب قرار بگیرد، فوراً از رجوع کار خودداری خواهد شد |حمید کارگر
14/07/21

فراخوان شمارۀ آینده طره

صبا گر چاره داری وقت وقت است نقد و بررسی ساختار سازمانی فرش ایران در سال ۱۳۰۹، «مؤسسۀ قالی ایران» با هدف «اصلاح و ترقی صنعت […]
13/10/28

ساختار سازمانی فرش ایران

فضل الله حشمتی رضوی ایجاد سازمان‌های موازی درزمینۀ فرش و تعدد مراکز تصمیم‌گیری به حدی رسید که دولت با چالش‌هایی مواجه شد. از سویی، مؤسسات و […]