17/01/05

خوانش ِ فرش به‌مثابه بیان ِ رسانه‌ای تکثر ِ هویت ایرانی

ناصر فکوهی | پهنه تمدنی ایرانی که از افغانستان تا زاگرس و از خلیج‌فارس تا جنوب قفقاز با نام «ایران فرهنگی» شناخته می‌شود، یک میراث بشری است و به قوم و نژاد و فرهنگ واحدی در زمان و مکان مشخص، تعلق ندارد
17/01/03

سخن از فرش در «فرش‌واره»

همایش هم‌داستانی اهالى هنر و فرش در موزه فرش ایران برگزار شد. به گزارش طره؛ این همایش به همت مرکز ملى فرش ایران و در راستای همسو کردن حوزه‌های گوناگون هنری با هنر بومی و ملی فرش دست‌باف ایران برگزار شد.
13/10/15

فرش، جهانی‌شدن و بازار اقتصاد صنعتی

گفت‌وگوی طره با دکتر ناصر فکوهی – جهانی‌شدن، امری واقع‌شده است که همۀ سیستم‌های مختلف در فرهنگ‌های مختلف و همۀ امور محلی و جهانی را به […]