22/02/09

مُهر تعویق بر پیشانی نمایشگاه فرش

| TORREH.net |بیست و نهمین نمایشگاه فرش دست‌باف ایران که قرار بود اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار شود باز هم به تعویق افتاد. به گزارش طره، این نمایشگاه […]
19/08/26

مدیریت تولید در هنر-صنعت فرش دست‌باف

کتاب «مدیریت تولید در هنر-صنعت فرش دست‌باف» به قلم «رضا الله داد» هم‌زمان با بیست‌و‌هشتمین نمایشگاه فرش دست‌باف ایران منتشر و رونمایی شد.