20/06/28

کتاب «فرش و فرش‌بافی در ایران» منتشر شد

کتاب «فرش و فرش‌بافی در ایران» نوشته دکتر سیروس پرهام از سوی مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی منتشر شد.
19/08/26

مدیریت تولید در هنر-صنعت فرش دست‌باف

کتاب «مدیریت تولید در هنر-صنعت فرش دست‌باف» به قلم «رضا الله داد» هم‌زمان با بیست‌و‌هشتمین نمایشگاه فرش دست‌باف ایران منتشر و رونمایی شد.
19/08/18

فرش ایران؛ سال‌هاى فراموش شده

 | TORREH.net | کتاب «فرش ایران؛ سال‌هاى فراموش شده» به قلم «هادى مکتبى» منتشر شد. به گزارش طره، این کتاب به فرش‌هاى ایرانى، هنر-صنعت فرش‌بافى در دوران […]
15/12/16
كتابى درباره فرش‌های ساسانيان ترجمه می‌شود

روایتى تازه از تاریخ فرش جهان

طره (torreh.net) | از فرش‌های ساسانی چه می‌دانیم؟ روایتى تازه از تاریخ فرش جهان | کتابى درباره فرش‌های ساسانیان ترجمه می‌شود