۹۴/۱۲/۱۶

تقدیر از هنرمندان فرش در جشنواره گره زرین

چهارمین جشنواره گره زرین از سوی مرکز ملی فرش ایران و به میزبانی خانه هنرمندان برگزار شد.
۹۴/۰۹/۲۰
چهارمین جشنواره گره زرین با رویکردی متفاوت و با هدف تقدیر از هنرمندان گمنام فرش دستباف ایران برگزار می شود.

برگزاری جشنواره «گره زرین» برای تکریم هنرمندان گمنام فرش

طره (torreh.net) | چهارمین جشنواره گره زرین با رویکردی متفاوت و با هدف تقدیر از هنرمندان گمنام فرش دستباف ایران برگزار می شود.