15/10/24

نامه‌ای به رئیس جمهور

طره (torreh.net) | نامه‌ای به رئیس جمهور | مجموعه فیلم کوتاه این واقعی است؛ این فرش دستباف ایرانی است | تهیه کننده و کارگردان: کیوان مهرگان | با حمایت مرکز ملی فرش ایران | ۱۳۹۴
15/10/24

چرخه گران‌بها

طره (torreh.net) | چرخه گران‌بها | گفت و گو با رضا کیانیان، بازیگر در مورد فرش دستباف ایرانی | مجموعه فیلم کوتاه این واقعی است؛ این فرش دستباف ایرانی است | تهیه کننده و کارگردان: کیوان مهرگان | با حمایت مرکز ملی فرش ایران |تهران ۱۳۹۴
15/10/24

یادگار گمنام مصدق

طره (torreh.net) | یادگار گمنام مصدق | روایتی از فرش اهدائی محمد مصدق به سازمان ملل متحد | مجموعه فیلم کوتاه این واقعی است؛ این فرش دستباف ایرانی است | تهیه کننده و کارگردان: کیوان مهرگان | با حمایت مرکز ملی فرش ایران | ۱۳۹۴
15/10/24

راه رفتن روی معنی

طره (torreh.net) | راه رفتن روی معنی | گفت و گو با محمدرضا اصلانی، فیلمساز در مورد فرش دستباف ایرانی | مجموعه فیلم کوتاه این واقعی است؛ این فرش دستباف ایرانی است | تهیه کننده و کارگردان: کیوان مهرگان | با حمایت مرکز ملی فرش ایران | تهران ۱۳۹۴
15/10/24

باغ بهشت گمشده

طره (torreh.net) | گفت و گو با آیدین آغداشلو، نقاش در مورد فرش دستباف ایرانی | مجموعه فیلم کوتاه این واقعی است؛ این فرش دستباف ایرانی است | تهیه کننده و کارگردان: کیوان مهرگان | با حمایت مرکز ملی فرش ایران | کانادا؛ تورنتو؛ مرداد ۱۳۹۴
15/10/16

زمینی که آسمان است

طره (torreh.net) | دکتر غلامرضا اعوانی نظریه پرداز و فیلسوف از فرش دستباف ایرانی می‌گوید | مجموعه فیلم کوتاه این واقعی است؛ این فرش دستباف ایرانی است | تهیه کننده و کارگردان: کیوان مهرگان | با حمایت مرکز ملی فرش ایران | ۱۳۹۴