گروه طره | ما فرش می‌نویسیم

گروه محتوایی و اجرایی نشریه اطلاع رسانی، آموزشی و تحلیلی فرش دستباف ایران «طره» | گروه طره پذیرای نقد و نظرات شماست

گروه طره حمید کارگر

حمید کارگر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول طره

گروه طره داود شادلو

داود شادلو

سردبیر طره

گروه طره نیلوفر علیپور

نیلوفر علیپور

دستیار سردبیر

گروه طره حجت اله رشادی

حجت اله رشادی

مدير اجرايي

گروه طره صادق اسدی

صادق اسدی

سر ویراستار

گروه طره

دوماهنامه اطلاع رسانی آموزشی و تحلیلی فرش دستباف

وجیه الله شیرمحمدی

وجیه الله شیرمحمدی

مدير امور عمومى