17/03/12

کارنامه یک شرکت

طره در شمارۀ آیندۀ خود به موضوع «کارنامه شرکت سهامی فرش ایران» می‌پردازد و می‌کوشد سویه‌های گوناگون این موضوع را بررسی کند. از نویسندگان و پژوهشگران که دراین‌باره سخنی برای در میان گذاشتن با دیگران دارند دعوت می‌کنیم تا آخر فروردین سال ۱۳۹۶، نوشته‌هایشان را به پست الکترونیک طره torreh.mag@gmail.com بفرستند.
16/10/31

افسانه قالی پرنده

طره در شمارۀ آیندۀ خود به موضوع «قالی پرنده» می‌پردازد و می‌کوشد سویه‌های گوناگون این موضوع را بررسی کند. از نویسندگان و پژوهشگران که دراین‌باره سخنی برای در میان گذاشتن با دیگران دارند دعوت می‌کنیم تا یک آذرماه ۱۳۹۵، نوشته‌هایشان را به پست الکترونیک طره torreh.mag@gmail.com بفرستند.
16/03/08

اجلاس سران فرش دست‌باف ایران

پرونده یک موضوع: تأثیرگذارترین چهره‌های فرش دست‌باف ایران در صدسال گذشته | فراخوان شماره ۱۲ نشریه طره
15/09/06

پرونده یک موضوع: تبلیغات فرش دست‌باف

طره (torreh.net) | فراخوان طرۀ شمارۀ ۱۱ | تبلیغات فرش دست‌باف به باور بسیاری از کارشناسان هم‌تراز هنری با پیشینه و ارزش فرش دست‌باف ایران نیست...
15/05/17

بایسته‌های تجارت فرش دستباف

طره در شمارۀ آیندۀ خود به موضوع «بایسته‌های تجارت فرش دست‌باف» می‌پردازد و می‌کوشد سویه‌های گوناگون این موضوع را بررسی کند
15/03/18

فراخوان شماره نهم دوماهنامه طره | فرش و آموزش دانشگاهی

طره در شماره آینده خود به موضوع فرش و آموزش دانشگاهی می‌پردازد. علاقمندان تا بیست فروردین ماه ۱۳۹۴ فرصت دارند
14/07/21

فراخوان شمارۀ آینده طره

صبا گر چاره داری وقت وقت است نقد و بررسی ساختار سازمانی فرش ایران در سال ۱۳۰۹، «مؤسسۀ قالی ایران» با هدف «اصلاح و ترقی صنعت […]
13/09/30

فراخوان شمارۀ چهارم طره

هر آنچه می‌خواستید دربارۀ تابلوفرش بدانید اما جرات پرسیدنش را نداشتید! فراخوان شماره چهارم طره در دورۀ صفویه تصویرگری و منظره‌سازیِ طبیعت‌گرایانه به سبک غربی گسترش […]