شماره 10

شماره دهم دوماهنامه طره به بایسته های تجارت فرش دستباف ایرانی می پردازد

17/12/27

غول آجری پرنقش‌ونگار

تصمیم گرفتیم یک سری نقوش و نشانه‌هایی خاص از فرهنگ ایرانی را طراحی کنیم که برای نقش بستن بر این کوره‌ها مناسب باشند. همان‌طور که می‌دانید این کوره‌ها از آجرهایی ساخته شده است که از دور به شکل پیکسل‌هایی منظم دیده می‌شوند و می‌توان شباهت‌هایی را بین این پیکسل‌های کوره‌های آجرپزی و نقوش فرش ایرانی پیدا کرد. این بود که به نقش‌مایه‌هایی از فرش ایرانی فکر کردیم.
16/02/03
گروه گزارش

فرش دست‌باف مشوق سینماگران شود

طره (torreh.net) | نگاه اهالی سینما به اهدای فرش به‌عنوان جایزۀ جشنواره فیلم فجر | گروه گزارش
15/09/01
در شماره دهم طره بخوانید

نمایشگاه بی‌هدف بیهودگی است

طره (torreh.net) | دربارۀ چیستیِ پدیدۀ «نمایشگاه» آرای گوناگونی مطرح شده است. عده‌ای آن را جایی برای عرضۀ کالا، گروهی آن را محلی برای دادوستد، برخی آن را جایگاهی برای مذاکرات تجاری و یافتن مشتری و سفارش‌گرفتن، بعضی آن را یک جشنواره یا فستیوال متنوع و آمیخته‌ای از فرهنگ و هنر و اقتصاد، و... دانسته‌اند ...
15/08/18
دهمین شماره دوماهنامه فرش دست‌باف ایران «طُرّه»، منتشر شد

دهمین شماره دوماهنامه فرش دست‌باف ایران «طُرّه»، منتشر شد

طره (torreh.net) | شماره جدید دوماهنامه اطلاع‌رسانی، آموزشی و تحلیلی فرش دست‌باف ایران، با پرونده ویژه «بایسته‌های تجارت فرش دست‌باف» منتشر شد.
15/05/17

بایسته‌های تجارت فرش دستباف

طره در شمارۀ آیندۀ خود به موضوع «بایسته‌های تجارت فرش دست‌باف» می‌پردازد و می‌کوشد سویه‌های گوناگون این موضوع را بررسی کند