نقش

نقش: ​مجموعۀ نگاره‌ها و نقش‌مایه‌ها و تصاویر گوناگونی را گویند که روی فرش گرد آمده‌اند. این بخش در طره عکس‌هایی را که در خاطرات نقش شده‌اند روایت می‌کند.

18/01/07

خداحافظ لنین

دولتمردان روسیه برای گسترش آرمان‌های سوسیالیسی، بافندگان را به سبک تصویری ویژه‌ای واداشته بودند که تصاویر رهبران، قهرمانان و وقایع مهم توسعه صنعتی شوروی را به تصویر بکشند. الزامات سیاسی اتحاد جماهیر شوروی برای به تصویر کشیدن رهبران آنان در آثار هنری باید با اصول ویژه‌ای هماهنگ بود. در نتیجه بر کار هنرمندان به دقت نظارت می‌شد.
15/06/05

زیبای ملایری

نقش | مروری بر عملکرد کمپانی قالیِ شرق ملایر | نیلوفر علیپور
14/12/13

فرش‌های زورخانه

نگاهی به فرش‌هایی که زینت زورخانه بودند نیلوفر علیپور در این عکس دیوارهای زورخانه بیشتر از موارد دیگر جلب توجه می‌کند. این دیوارها در روزهای عادی […]
14/03/11

نگاهی به فرش‌های تصویری‌ـ‌تبلیغاتی ترکمنی در دورۀ اتحاد جماهیر شوروی

نیلوفر علیپور ترکمنان ساکنان ترکمنستان‌اند و فرش‌هایی که می‌بافند ترکمن نامیده می‌شود. فرش‌بافی ترکمانان تاریخ روشنی ندارد. تا سدۀ نوزدهم میلادی شش قبیلۀ ترکمن تِکِه، سالور، […]
13/10/19

بازار فرش تفلیس

نگاهی به بازار فرش تفلیس در میانه سده نوزدهم تا اوایل سده بیستم تجار غربی که برای نخستین‌بار فرش‌های قفقازی را دیده بودند طرح‌های فرش‌ها و […]
13/08/21

انتری که لوطی‌اش کاکاممد بود

تصویربافی در دوره قاجاریه بیش‌ازپیش رواج یافت و کاربرد فرش نیز کمابیش سویه تزیینی و تبلیغی پیدا کرد. بنابراین، بافت فرشی با موضوعی کم‌پیشینه را، که در خیمه‌شب‌بازی کاربرد داشته است، می‌توان در راستای جنبش تصویرگرایی دوره قاجاریه دانست.