نقش غلط

نقش غلط: اصطلاحی که دربازار به طرح‌های خارج از عرف طرح‌های سنتی و اصیل ایرانی گفته می‌شود. طره در «نقش غلط» کاریکاتورهایی با موضوع فرش را منتشر می‌کند.

15/02/13

کاریکاتور

آثار فخر الدین دوست محمد | منتشر شده در دوماهنامه طره |
14/12/07

کاریکاتور

کاریکاتوریست: فخرالدین دوست محمد منتشر شده در شماره 5 و 6 دوماهنامه طره
14/04/16

کاریکاتور

فخرالدین دوست محمد منتشر شده در شماره چهارم دوماهنامه طـــــره