گل فرنگ

گل فرنگ: ​نقشی است وارداتی که از عهد قاجاریه به فرش‌های ایرانی راه یافت. این نقش گل سرخی بزرگ را تصویر می‌کند. طره در این بخش برگردانی از نوشتارهای غیرفارسی دربارۀ فرش دست‌باف را منتشر می‌کند.

15/05/29

نامه‌ای از طهران

این جستار در شمارۀ ۱۵۳ مجلۀ هالی در پاییز ۲۰۰۷ چاپ شده است | برگردان: مجتبی معینیان
14/12/08

ریاضیات قالی‌های شرقی

کرول بیر (پژوهشیار موزه‌بافته‌ها و پارچه‌ها؛ واشنگتن) برگردان: طاهر رضازاده زمانی‌ که شخص به یک قالی شرقی در بافتار هنر غرب می‌نگرد، معمولاً رنگ‌ها و طرح‌های […]
14/03/16

فرشینه‌بافی در سده‌های میانه و رنسانس

توماس کمپل برگردان: مریم صفری در سال‌های پایانی سده‌های میانه و آغاز رنسانس، فرشینه‌ها در همه‌جا از کاخ‌ها تا کلیساها به‌منزلۀ پوشش و آذین به کار […]
13/10/18

تجارت فرش و اقتصاد ایران در دوره قاجاریه

نوشته دکتر احمد سیف تجارت فرش و اقتصاد ایران در دوره قاجاریه اقتصاد ایران در سدۀ نوزدهم نظامی نیمه‌ایستا و پیشاسرمایه‌داری بود. در این دوران، انباشت […]