حاشیه پهن

حاشیه پهن: ​بخشی از فرش را گویند که در میان نوارهایی کم‌عرض از بخش میانی فرش جدا می‌شود. این بخش همچون قابی نقش‌ونگار متن را دربرمی‌گیرد و به متن نمودی بهتر می‌بخشد. طره گزارش‌های حاشیه‌ساز فرش را در این بخش می‌آورد.

16/02/10
نگاهی به عناصر قدسی و مادینگی در فرش دست‌باف ایران

دکتر قطب‌الدین صادقی: فرش دست‌باف پرچم ایران است

در آیین گشایش بیست‌و‌چهارمین نمایشگاه فرش دست‌باف کشور قطب‌الدین صادقی، هنرمند تئاتر کشور، از اهمیت و موقعیت و زیباشناسی هنر ـ صنعت فرش دست‌باف ایران گفت و آن را نمادی از یک خانوادۀ ایرانی دانست. سخنان او بر دل اهالی فرش نشست. ازاین‌رو، طره چکیده‌ای از آن گفته‌ها را پیشکش خوانندگان می‌کند
15/07/19
یک‌سوم صادرات فرش در جهان را به‌دست خواهیم آورد

یک‌سوم صادرات فرش در جهان را به‌دست خواهیم آورد

به گزارش نشریه طره، ابوالفضل رجبیان به‌عنوان رئیس اتحادیۀ صادرکنندگان فرش دست‌باف قم لغو تحریم‌ها را دارای تأثیر مستقیم و مثبت برای صادرات فرش می‌داند و می گوید: ...
15/07/18
پس از لغو تحریم‌ها باید به بازیابی مدرن و علمی اندیشید

پس از لغو تحریم‌ ها باید به بازیابی مدرن و علمی اندیشید

به گزارش نشریه طره، آلبرت بغزیان (اقتصاددان و عضو هیئت‌ علمی ‌دانشگاه تهران)، در پاسخ به پرسشی دربارۀ وضع صادرات هنر ـ صنعت فرش پس از لغو تحریم‌ها گفت: ...
15/07/17
فرشاد مؤمنی (اقتصاددان)

اگر در دورۀ پس از تحریمِ فرش دستباف با برنامه به‌پیش نرویم، فرصت‌ها از بین می‌رود

به گزارش نشریه طره، فرشاد مؤمنی (اقتصاددان) دربارۀ رفع تحریم‌ها در افزایش صادرات فرش به برنامۀ ششم توسعه توجه دارد و می‌گوید: ...
15/07/16
حسین راغفر

لغو تحریم‌ها آینده‌ای خوب را برای صادرات فرش دستباف ایرانی رقم خواهد زد

به گزارش نشریه طره، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دربارۀ وضع آتی صادرات فرش ایرانی پس از لغو تحریم‌ها چنین می‌گوید: ...
15/05/14

بیست‌وسه سالگیِ یک نمایشگاه

گزارشی از آن‌چه در بیست‌وسومین نمایشگاه فرش دست‌باف ایران گذشت | سیدمحمدمهدی میرزا امینی
14/12/16

جشنوارۀ فرش برتر، رویدادی خاص و ناپخته

مروری بر سه دورۀ جشنوارۀ ملی فرش برتر سیدمحمدمهدی میرزاامینی شاید در ذهن هر فرش‌دوستی نقش بسته باشد که چه فرشی خوب است و چه فرشی […]
13/10/21

قصه پر غصه یک واگذاری

ماجرای واگذاری شرکت سهامی فرش ایران به بخش خصوصی طی یک دهۀ گذشته که زمزمه‌های واگذاری شرکت سهامی فرش ایران مطرح شده است، همواره شاخص «اهلیت» […]