22/04/19

صادرات فرش در سراشیب و مایی که عادت می‌کنیم!

مگر به عزل و نصب‌های غیرتخصصی و سلیقه‌ای عادت نکرده‌ایم؟ مگر به حرف زدن‌های بی‌عمل عادت نکرده‌ایم؟ مگر به سوء‌مدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها عادت نکرده‌ایم؟ مگر به گرانی‌های و تورم مستمر عادت نکرده‌ایم؟ مگر به تکذیب‌هایی که مدام تأیید می‌شوند عادت نکرده‌ایم؟ مگر به این طرفی گفتن و آن طرفی رفتن عادت نکرده‌ایم؟
22/02/14

تا اطلاع ثانوی، مرکز ملی فرش ایران در وزارت صمت می‌ماند

تا ایجاد ساختار مناسب در وزارت میراث فرهنگی، مرکز ملی فرش در وزارت صمت استقرار خواهد داشت.
22/02/09

مُهر تعویق بر پیشانی نمایشگاه فرش

| TORREH.net |بیست و نهمین نمایشگاه فرش دست‌باف ایران که قرار بود اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار شود باز هم به تعویق افتاد. به گزارش طره، این نمایشگاه […]
22/02/09

پیوند فرش ایرانی با هنر دینی بررسی شد

در شصت و یکمین نشست تخصصی هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان «نقش و نشان هنر دینی در فرش ایرانی» واکاوی شد.
22/01/20

قالی پاخورده و رنجور

به تازگی و پس از اعلام ساختار جدید وزارت صمت، روشن شد که «مرکز ملی فرش ایران» به‌عنوان نهاد متولی فرش از این وزارت رانده شده و قرار است به وزارت میراث فرهنگی منتقل شود.
22/01/16

فرش ایران به «باور» نیاز دارد

فهرست طویلی از مشکلات فراروی این هنر- صنعت را می‌توان برشمرد اما به گمان من همه این مشکلات از نبود باور به فرش ایرانی نشأت می‌گیرد.
22/01/16

رؤیای تشکیل سازمان فرش

صادرکنندگان فرش ایران از تنزّل سطح مدیریتی فرش کشور انتقاد کردند به گزارش طره؛ اتحادیه‌های تولیدکننده و صادرکننده فرش ایران در بیانیه‌ای ضمن مخالفت با انتقال مرکز ملی فرش ایران از وزارت صمت به وزارت میراث فرهنگی، تاکید کردند که باید سازمان فرش و صنایع دستی تشکیل شود.
21/12/23

بختم از بی‌طالعی‌ها دورتر می‌افکند

اما «فرش» و «صنایع دستی» در طول چند دهه با چه سیرى از وزارتخانه‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری دور شدند؟