مجله تصویری

مجله تصویری طره هر هفته به صورت تصویری منتشر می شود

16/08/19

در دومین شماره مجله تصویری طره می‌بینید:

در دومین شماره مجله تصویری طره می‌بینید: رضا کیانیان درباره حراج فرش‌های ایران چه می‌گوید؟ | روزهای دوشنبه در شرکت سهامی فرش چه خبر است؟ | خبرنگاران درباره بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف جهان چه پرسیدند؟ و ...
16/08/13

نخستین شماره تصویری مجله طره

نخستین شماره تصویری مجله طره منتشر شد | فرشچیان از فرش می گوید/ چرا لیلی گلستان تیغ و تار و پود را منتشر کرد؟/از کجا فرش مرغوب بخریم؟/ یک هفته تا بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف ایران | شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵