تعرفه تبلیغات نشریه طره
چرا در طره تبلیغ کنیم؟
طره پر تیراژترین نشریۀ تخصصی فرش دست‌باف در ایران است.
طره در سراسر کشور توزیع می‌شود.
طره از کیفیت حرفه‌ای در چاپ بهره می‌برد.
طره از شناخته‌شده‌ترین طراحان و صفحه‌آرایان مطبوعاتی استفاده می‌کند..
طره از گروه حرفه‌ای تهیه و تنظیم محتوا و بازاریابی بهره‌مند است.