برنامه نمایشگاه های داخلی فرش دستباف ایران

1395
ردیف نام استان تعداد دوره برگزاری تاریخ شروع و پایان مجری برگزاری
1 کرمانشاه دهمین 18 تا 23 خرداد شرکت نمایشگاه‌های بین المللی کرمانشاه
2 اردبیل دهمین 4 تا 9 مرداد شرکت نمایشگاه‌های بین المللی و اتحادیه صنفی
3 تهران بیست و پنجمین 1 تا 7 شهریور شرکت ایدرو
4 آذربایجان غربی دهمین 7 تا 10 مهر شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان
5 سمنان دومین 12 تا 17 مهر اتحادیه‌های استانی
6 همدان یازدهمین 14 تا 20 مهر شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان همدان
7 قم سیزدهمین 18 تا 22 آبان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان قم
8 اصفهان نوزدهمین 14 تا 19 آذر شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان
9 زنجان دهمین 22 تا 27 آذر شرکت آرتا نمانگر
10 آذربایجان غربی سومین 7 تا 11 دی سایت نمایشگاهی میاندوآب
11 گیلان یازدهمین (از سال 86) 6 تا 10 بهمن ---
12 قزوین هشتمین 6 تا 11 بهمن شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین
13 فارس سیزدهمین 25 تا 30 بهمن نمایشگاه‌های بین المللی استان و اداره فرش و اتحادیه فروشندگان
14 مرکزی نهمین 17 تا 22 بهمن شرکت پدیده مرکزی
15 یزد دهمین ٢٢ تا ٢٧ دي اتحادیه فروشندگان و شرکت دانیال پارس
1394
ردیف نام استان تعداد دوره برگزاری تاریخ شروع و پایان مجری برگزاری
1 کرمانشاه نهمین 18 تا 23 خرداد شرکت نمایشگاه‌های بین المللی کرمانشاه
2 اردبیل نهمین 4 تا 9 مرداد شرکت نمایشگاه‌های بین المللی و اتحادیه صنفی
3 تهران بیست و چهارمین 1 تا 7 شهریور شرکت ایدرو
4 آذربایجان غربی نهمین 7 تا 10 مهر شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان
5 سمنان اولین 12 تا 17 مهر اتحادیه‌های استانی
6 همدان دهمین 14 تا 20 مهر شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان همدان
7 قم دوازدهمین 26 تا 30 آبان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان قم
8 اصفهان هجدهمین 28 آبان تا 3 آذر شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان
9 زنجان نهمین 22 تا 27 آذر شرکت آرتا نمانگر
10 آذربایجان غربی دومین 7 تا 11 دی سایت نمایشگاهی میاندوآب
11 گیلان دهمین (از سال 86) 6 تا 10 بهمن ---
12 قزوین هفتمین 6 تا 11 بهمن شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین
13 فارس دوازدهمین 25 تا 30 بهمن نمایشگاه‌های بین المللی استان و اداره فرش و اتحادیه فروشندگان
14 مرکزی هشتمین 17 تا 22 بهمن شرکت پدیده مرکزی
15 یزد نهمین 28 بهمن تا 4 اسفند اتحادیه فروشندگان و شرکت دانیال پارس