برنامه نمایشگاه های داخلی فرش دستباف ایران

1396
نام نمایشگاه دوره زمان برگزاری مکان برگزاری
فرش و تابلو فرش دست‌باف کردستان پانزدهمین 11 تا 15 اردیبهشت ماه 1396 محل دائمی نمایشگاه‌ بین المللی استان کردستان
فرش و تابلو فرش دست‌باف لرستان اول 17 تا 21 مهر ماه 1396 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان لرستان
نمایشگاه فرش دست‌باف قم چهاردهم 13 تا 17 آذر ماه 1396 محل دائمی نمایشگاه های استان قم
نمایشگاه تخصصی فرش دستباف استان زنجان یازدهم 14 تا 18 آذرماه 1396 زنجان نمایشگاه کاسپین
نمایشگاه تخصصی فرش دستباف استان گلستان دوم 24 تا 27 بهمن ماه 1396 سایت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان
1395
ردیف نام استان تعداد دوره برگزاری تاریخ شروع و پایان مجری برگزاری
1 کرمانشاه دهمین 18 تا 23 خرداد شرکت نمایشگاه‌های بین المللی کرمانشاه
2 اردبیل دهمین 4 تا 9 مرداد شرکت نمایشگاه‌های بین المللی و اتحادیه صنفی
3 تهران بیست و پنجمین 1 تا 7 شهریور شرکت ایدرو
4 آذربایجان غربی دهمین 7 تا 10 مهر شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان
5 سمنان دومین 12 تا 17 مهر اتحادیه‌های استانی
6 همدان یازدهمین 14 تا 20 مهر شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان همدان
7 قم سیزدهمین 18 تا 22 آبان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان قم
8 اصفهان نوزدهمین 14 تا 19 آذر شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان
9 زنجان دهمین 22 تا 27 آذر شرکت آرتا نمانگر
10 آذربایجان غربی سومین 7 تا 11 دی سایت نمایشگاهی میاندوآب
11 گیلان یازدهمین (از سال 86) 6 تا 10 بهمن ---
12 قزوین هشتمین 6 تا 11 بهمن شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین
13 فارس سیزدهمین 25 تا 30 بهمن نمایشگاه‌های بین المللی استان و اداره فرش و اتحادیه فروشندگان
14 مرکزی نهمین 17 تا 22 بهمن شرکت پدیده مرکزی
15 یزد دهمین ٢٢ تا ٢٧ دي اتحادیه فروشندگان و شرکت دانیال پارس
1394
ردیف نام استان تعداد دوره برگزاری تاریخ شروع و پایان مجری برگزاری
1 کرمانشاه نهمین 18 تا 23 خرداد شرکت نمایشگاه‌های بین المللی کرمانشاه
2 اردبیل نهمین 4 تا 9 مرداد شرکت نمایشگاه‌های بین المللی و اتحادیه صنفی
3 تهران بیست و چهارمین 1 تا 7 شهریور شرکت ایدرو
4 آذربایجان غربی نهمین 7 تا 10 مهر شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان
5 سمنان اولین 12 تا 17 مهر اتحادیه‌های استانی
6 همدان دهمین 14 تا 20 مهر شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان همدان
7 قم دوازدهمین 26 تا 30 آبان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان قم
8 اصفهان هجدهمین 28 آبان تا 3 آذر شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان
9 زنجان نهمین 22 تا 27 آذر شرکت آرتا نمانگر
10 آذربایجان غربی دومین 7 تا 11 دی سایت نمایشگاهی میاندوآب
11 گیلان دهمین (از سال 86) 6 تا 10 بهمن ---
12 قزوین هفتمین 6 تا 11 بهمن شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین
13 فارس دوازدهمین 25 تا 30 بهمن نمایشگاه‌های بین المللی استان و اداره فرش و اتحادیه فروشندگان
14 مرکزی هشتمین 17 تا 22 بهمن شرکت پدیده مرکزی
15 یزد نهمین 28 بهمن تا 4 اسفند اتحادیه فروشندگان و شرکت دانیال پارس