۹۴/۱۰/۱۸
نگاهی به زندگی و آثار ژان لئون ژروم

هزارویک نقش شرقی | نگاهی به زندگی و آثار ژان لئون ژروم

طره (torreh.net) | اوریانتالیست‌ها چه کسانی بودند؟ هزارویک نقش شرقی | نگاهی به زندگی و آثار ژان لئون ژروم | نوشته: دکتر ژانت ویتمور | برگردان: احسان ابدی‌خواه
۹۲/۰۸/۰۷
پرونده ویژه فرش و بازار | مهر 1392

بازارگاهی برای فرش ایران

نگاهی به تارنما www.rugnrug.com سید محمد مهدی میرزاامینی این تارنما چهار شعار کلیدی دارد که برای هر خریدار فرش وسوسه‌کننده است: ۱) ارسال رایگان کالا به […]
۹۲/۰۸/۰۶
پرونده ویژه فرش و بازار | مهر 1392

ساختار سازمانی فرش ایران

فضل الله حشمتی رضوی ایجاد سازمان‌های موازی درزمینۀ فرش و تعدد مراکز تصمیم‌گیری به حدی رسید که دولت با چالش‌هایی مواجه شد. از سویی، مؤسسات و […]
۹۲/۰۸/۰۵
پرونده ویژه فرش و بازار | مهر 1392

پیشنهادهایی برای بازاریابی فرش دست باف ایران

صبا جوانمرد مزایای استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در بُعد توزیع بازاریابی: کاهش زمان انتظار برای دریافت فرش یا خدمات ارائه‌شده به مشتری مزیتی بسیار مهم […]
۹۲/۰۸/۰۴
پرونده ویژه فرش و بازار | مهر 1392

در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است!

گزارش میدانی طره از بازار فرش تهران امید کاجیان بازار دوسه سال است که خیلی خراب و گرفتار تحریم‌های مختلف شده است. یک‌زمانی، قالی نازک ایران […]
۹۲/۰۸/۰۳
پرونده ویژه فرش و بازار | مهر 1392

چرخش بر مدار مشتری

چند نکته درباره مشتری مداری در فروش فرش دستباف محمدرضا شاهپروری فروشگاه‌های فرش با برگزاری تخفیف‌های ویژه به‌مناسب‌های گوناگون و اطلاع‌رسانی به مشتریان می‌توانند آنان را […]
۹۲/۰۸/۰۲
پرونده ویژه فرش و بازار | مهر 1392

فرش را هنرمندانه مدیریت کنیم

نوشتاری با نگاهی به ویژگی‌های بایسته رئیس مرکز ملی فرش ایران هادی مخملی فرش ایران مدیر پشتِ‌میزنشین نمی‌خواهد، مدیری که صرفاً به وظایف اداری بپردازد و […]
۹۲/۰۸/۰۱
پرونده ویژه فرش و بازار | مهر 1392

پیاده سازی پنجره واحد تجاری در صنعت فرش دستباف

نوشته احمد لطفی مزایای استقرار پنجرۀ واحد تجاری برای بخش دولتی عبارت‌اند از: تخصیص مؤثرتر و کاراتر منابع، اصلاح منابع درآمدی دولت، افزایش امنیت، افزایش یکپارچگی […]