13/10/23

پیاده سازی پنجره واحد تجاری در صنعت فرش دستباف

نوشته احمد لطفی مزایای استقرار پنجرۀ واحد تجاری برای بخش دولتی عبارت‌اند از: تخصیص مؤثرتر و کاراتر منابع، اصلاح منابع درآمدی دولت، افزایش امنیت، افزایش یکپارچگی […]
13/10/22

سلیقه یابی و سلیقه سازی در فرش

نوشته دکتر نازیلا دریایی سلیقه‌یابی و سلیقه‌سازی برای کالایی با اعتبار و آبروی فرش دست‌بافت ایران در کشورهای مختلف چرخه‌ای است که باید برمبنای اطلاعات پژوهشیِ […]
13/10/21

قصه پر غصه یک واگذاری

ماجرای واگذاری شرکت سهامی فرش ایران به بخش خصوصی طی یک دهۀ گذشته که زمزمه‌های واگذاری شرکت سهامی فرش ایران مطرح شده است، همواره شاخص «اهلیت» […]
13/10/20

نامه ای که هرگز نرسید

نگاهی به فرش جامه های بی تا قزل ایاغ به همراه گفت و گوی آذر رسولی با او دوست داشتم میان فرش بالایی و پایینی فرش‌جامه‌ها، […]
13/10/19

بازار فرش تفلیس

نگاهی به بازار فرش تفلیس در میانه سده نوزدهم تا اوایل سده بیستم تجار غربی که برای نخستین‌بار فرش‌های قفقازی را دیده بودند طرح‌های فرش‌ها و […]
13/10/18

تجارت فرش و اقتصاد ایران در دوره قاجاریه

نوشته دکتر احمد سیف تجارت فرش و اقتصاد ایران در دوره قاجاریه اقتصاد ایران در سدۀ نوزدهم نظامی نیمه‌ایستا و پیشاسرمایه‌داری بود. در این دوران، انباشت […]
13/10/18

بازار به مثابۀ پایگاه سنتی ارتباط

گفت‌وگوی «طره» با دکتر محمدمهدی فرقانی بازار در درون خودش مجموعه‌ای همگرا و متشکل بوده است. راسته‌های مختلف بوده، اما کمتر اتفاق می‌افتاده که این‌ها به […]
13/10/17

هزار و یک نقش

اگرچه برای بیشتر نقاشان شرق‌گرا (Orientalism) این سبک بهانه‌ای بود که آزادانه به جهان ذهنی‌شان بپردازند، ژروم می‌کوشید واقع‌گرایانه‌تر به خاورزمین بنگرد. او از آن دسته […]