نقشمایه

نقشمایه: ​ریزنقش‌های سازندۀ نقش کلی فرش را گویند. هر نمود طبیعی یا خیالی می‌تواند نقش‌مایه‌ای بسازد. طره در «نقش‌مایه» به موضوع فرش در نقاشی‌ها می‌پردازد.

17/12/12

فرش دست‌باف ایرانی؛ زبان مشترک کار جمعی

می‌گویند و اصرار دارند بعضی – شاید در میانشان جامعه‌شناسان هم باشند- که ایرانیان را توان کار گروهی نیست. هر نکته‌ای که این گزاره را تأیید کند کشف و آن را علم می‌کنند. شکست تیم‌های ورزشی در مسابقات یکی از این نکته‌هاست و پیروزی در رشته‌های ورزشی تک نفره نیز نکته‌ای دیگر است در تأیید این سخن. اگر ورزشکاری در کشتی و وزنه‌برداری مقامی را کسب کند، حرف این عده سبز شده است و شکست یک تیم فوتبال نیز نشان دیگری برای این ادعا.
17/11/08

خنیاگران فرش ایرانی

بسیاری از کارشناسان موسیقی در سال‌های اخیر با بررسی تصاویر موجود در هنرهای تصویری گذشته به شناسایی سازهای رایج و جایگاه آن‌ها در دوران مذکور می‌پردازند که در اصطلاح به آن علم تصویرنگاری و تصویرشناسی می‌گویند. فرش از دسته هنرهای تصویری برجسته دوره صفویه است که در آن آلات و نوازندگان موسیقی بازتاب داده شده
15/06/05

خوابِ فرش

نقشمایه | خواب دیدم در میانۀ اتاقی نشسته‌ام. یکی از اتاق‌های خانۀ خودمان بود. همۀ اثاثیه سر جایش بود، اما فرشی در میان نبود. | مهدی قلی نژاد
14/12/12

خنیاگران فرش ایرانی

محمدرضا شاه‌پروری نواختن ساز معمولاً در فرش‌هایی با نقش شکارگاه یا گرفت‌وگیر عجین شده است. تصویر‌کردن ساز و نوازندگی در چنین فرش‌هایی می‌تواند بازتابی از شیوۀ […]
14/03/18

باکرۀ فرش‌ها

دربارۀ دومینیکو گیرلاندیو و نقاشی «مریم و کودک نشسته بر تخت همراه با حواریون» منیرسادات موسوی نخستین تصاویر فرش استفاده‌شده در نقاشی‌ها مربوط به نیمۀ دوم […]
13/10/17

هزار و یک نقش

اگرچه برای بیشتر نقاشان شرق‌گرا (Orientalism) این سبک بهانه‌ای بود که آزادانه به جهان ذهنی‌شان بپردازند، ژروم می‌کوشید واقع‌گرایانه‌تر به خاورزمین بنگرد. او از آن دسته […]