پرده

پرده: ​در ادبیات هنرهای نمایشی پارچه‌ای را گویند که رخدادی تاریخی، حماسی، یا مذهبی بر آن تصویر شده است و شخصی آن را برای دیگران می‌‌خواند؛ همچنین به یکی از ابعاد فرش نیز پرده گفته می‌شود. طره در «پرده» فرش را با زبان داستان بازخوانی می‌کند.

15/06/08

شکنج

پرده | بهاره گفت: «همین امروز و فرداست که غنچه‌هایش باز شوند و ختایی‌هایش جوانه کنند.» | مهدی ملکشاه
14/03/23

زیبایی‌شناسی فرش از منظر گوهرشادبانو سنابادی

احمد میرک | تصویرسازی: زهره پرهیزکاری شنیده‌ام که مولانا فریدالدین فاریاب در مجلسی گفته است: «خود را از آن زمرۀ اندک بدانید تا کلان شوید و […]