بطلمه

بطلمه: ​نخی کمکی است که مرمت‌کاران برای رفوی فرش به کار می‌گیرند. این نخ رابطی است میان فرش و چله‌های تازۀ آن. «بطلمه» در هر شماره از طره یکی از عیوب رایج در بافت و ساختار فرش را وامی‌کاود.

15/05/28

کیسی

برآمدن قسمتی از یک فرش از عیوب رایجی است که گاه در نتیجۀ سهل‌انگاری به هنگام بافت رخ می‌دهد | حمید کارگر
14/12/19

بُره‌بُره‌بودن

حمید کارگر بیشتر قالی‌بافان پس از بافت هر چند رج از فرش روی دار خامه‌های بلند را با هدف تمیزکردن و دیده‌شدن بخش بافته‌شده و ایجاد […]
14/03/22

شمشیری‌شدن

حمید کارگر وقتی لبه‌های عرضی فرش در بالا یا پایین قوس پیدا کنند و انحنایی شبیه به تیغۀ شمشیر بیابند، فرش دچار عیب شمشیری شده است. […]