18/01/11

عیسی خان بهادری

فرشچیان دربارۀ بهادری می‌گوید: «استاد عیسی بهادری در طول تاریخ هنر ایران بزرگ‌ترین استاد در زمینۀ طراحیِ کاشی، فرش، مینیاتور، و تا حدی نقاشی بود و انسانی جامع و کامل در زمینه‌هایی که به آن اشاره کردم به‌شمار می‌رفت. تصور می‌کنم والاترین ویژگی او ایجاد رغبت در شاگردان به‌ویژه خود من بود و به‌واسطۀ بیان گیرا و جذابی که داشت می‌توانست به‌خوبی این شور و شوق را در شاگردانش ایجاد کند. راهنمایی‌های او در خودسازی من بسیار مؤثر بود».