شماره 9

شمارۀ 9 این نشریه با محوریت آموزش دانشگاهی فرش در ایران و با گفت‌وگوها و جستارهایی از محمدباقر آقامیری، حبیب‌اله آیت‌الهی، ایرج اسکندری، رضا الله‌داد، صادق تبریزی، علی تن، طاهر صباحی، محمدرضا عابد، فضل‌اله حشمتی‌رضوی، علی حصوری، کیخسرو سبحه، امیرحسین چیت‌سازیان، شیرین صوراسرافیل و برخی دیگر از استادان حوزۀ هنر و دانشگاه منتشر شد. همچنین در این شماره می‌خوانیم: – فرش دست‌باف ایران از بیانیۀ لوزان چه سودی می‌برد؟ (گفت‌وگو با حسین راغفر، فرشاد مؤمنی و آلبرت بغزیان)؛ – دموتکس 2015 آلمان؛ تجربه‌ای دیگرگونه (گزارشی از بیست‌وششمین دورۀ نمایشگاه دموتکس آلمان)؛ – تافته‌های جدا بافته (مروری بر تعامل هنرمند معاصر با فرش)؛ – پاکستان، رقیب یا مشتری (مروری بر جایگاه فرش دست‌باف پاکستان در جهان)؛ -قالی سانگوسکو در موزۀ میهو؛

16/01/13
فریبرز نورپناه

نگاهی به یک تجربۀ موفق آموزشی | کاردانی شرکت سهامی فرش ایران

طره (torreh.net) | فریبرز نورپناه | پی‌ریزی شرکت سهامی فرش ایران از آن هنگام بود که پهلوی اول از شرکت‌های خارجی فعال در تولید و تجارت فرش دست‌باف ایران خلع ید کرد و همۀ ‌وظایف آن‌ها را در قالب این شرکت برعهدۀ دولت نهاد.
15/07/19
یک‌سوم صادرات فرش در جهان را به‌دست خواهیم آورد

یک‌سوم صادرات فرش در جهان را به‌دست خواهیم آورد

به گزارش نشریه طره، ابوالفضل رجبیان به‌عنوان رئیس اتحادیۀ صادرکنندگان فرش دست‌باف قم لغو تحریم‌ها را دارای تأثیر مستقیم و مثبت برای صادرات فرش می‌داند و می گوید: ...
15/07/18
پس از لغو تحریم‌ها باید به بازیابی مدرن و علمی اندیشید

پس از لغو تحریم‌ ها باید به بازیابی مدرن و علمی اندیشید

به گزارش نشریه طره، آلبرت بغزیان (اقتصاددان و عضو هیئت‌ علمی ‌دانشگاه تهران)، در پاسخ به پرسشی دربارۀ وضع صادرات هنر ـ صنعت فرش پس از لغو تحریم‌ها گفت: ...
15/07/17
فرشاد مؤمنی (اقتصاددان)

اگر در دورۀ پس از تحریمِ فرش دستباف با برنامه به‌پیش نرویم، فرصت‌ها از بین می‌رود

به گزارش نشریه طره، فرشاد مؤمنی (اقتصاددان) دربارۀ رفع تحریم‌ها در افزایش صادرات فرش به برنامۀ ششم توسعه توجه دارد و می‌گوید: ...
15/07/16
حسین راغفر

لغو تحریم‌ها آینده‌ای خوب را برای صادرات فرش دستباف ایرانی رقم خواهد زد

به گزارش نشریه طره، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دربارۀ وضع آتی صادرات فرش ایرانی پس از لغو تحریم‌ها چنین می‌گوید: ...
15/07/15
فرش در روزگار پسا تحریم

فرش در روزگار پسا تحریم

این یادداشت پیش از توافق نهایی میان ایران و کشورهای ۱+۵ نوشته شده است. با توجه به توافقی که دیروز (۲۳/۴/۹۴) به انجام رسید فرش ایرانی که از چند سال پیش در فهرست تحریم‌های ورود به آمریکا جای گرفته بود، از تحریم رهید و مسیر پر بیم و امیدی را فراروی هنرمندان و بازرگانان فرش دستباف ایران گشود.
15/06/20
فرش و دانشگاه مهمان «طره» شدند

فرش و دانشگاه مهمان «طره» شدند

تازه‌ترین شمارۀ دوماهنامۀ اطلاع‌رسانی، آموزشی و تحلیلی فرش دست‌باف ایران با نام «طُرّه» با پروندۀ ویژۀ «بیست سال آموزش دانشگاهی فرش در ایران» منتشر شد.