15/06/09

کارنامۀ هشت دهه ساختار سازمانی فرش دستباف ایران

شیرازه | در سال ۱۳۰۹، «مؤسسۀ قالی ایران» به‌عنوان نخستین نهاد دولتی فرش ایران آغاز به کار کرد | سردبیر
15/06/08

شکنج

پرده | بهاره گفت: «همین امروز و فرداست که غنچه‌هایش باز شوند و ختایی‌هایش جوانه کنند.» | مهدی ملکشاه
15/06/08

به‌عمل کار برآید

ختایی | مروری بر پایان‌نامۀ «نقش سازمان‌های ذی‌ربط در توسعه و تحول قالی‌بافی در ایران» | سحر ایلخان
15/06/05

خوابِ فرش

نقشمایه | خواب دیدم در میانۀ اتاقی نشسته‌ام. یکی از اتاق‌های خانۀ خودمان بود. همۀ اثاثیه سر جایش بود، اما فرشی در میان نبود. | مهدی قلی نژاد
15/06/05

زیبای ملایری

نقش | مروری بر عملکرد کمپانی قالیِ شرق ملایر | نیلوفر علیپور
15/06/03

فرش استاندارد، استانداردِ فرش

کارگاه | مروری بر اقدام‌های «مؤسسۀ ملی استاندارد ایران» به‌منظور استاندارد‌سازی فرش دست‌باف | محمدرضا شاه‌پروری
15/06/03

نقدی بر رشته‌های گروه «بافته‌های داری و غیر داری»

کارگاه | نقدی بر رشته‌های گروه «بافته‌های داری و غیر داری» در فهرست رشته‌های صنایع‌ دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی | مجید سلیمی
15/06/02

قالی‌های مشهور به پُلونِزی (لهستانی) در موزۀ متروپولیتن

کارگاه | در باره ۱۲ تخته قالی‌ پُلونِزی که در موزه مترو پولیتن نگهداری می شود | مسیح آذرخش و عطیه عصارپور