نگاه دیگران

یادداشت های این مجموعه، بیانگر دیدگاه و نظر نویسندگان آن است. طره می‌کوشد تا با انتشار نظرات صاحب نظرانی از طیف های گوناگون، چشم انداز متنوع و متوازنی از دیدگاه ها را ارائه دهد و آنچه به قلم مخاطبان طره نشر مى يابد به منزله تاييد از سوى گردانندگان نشريه نيست.

17/01/05

هزار اوسنه‌ی فرش دست‌باف ایران

دکتر حمید کارگر | شاید این اوسانه را روزگاری یکی از نیاکان دور ما به خواب دیده و برای دیگران بازگو کرده باشد؛ و شاید راوی کهن‌سال دیگری ـ‌ که نمی‌شناسیمش ـ آن را با تغییراتی برای ما و دیگرانی روایت کند؛ زیرا می‌دانیم که راویان اوسنه‌ها در شنیده‌هایشان دخل‌وتصرف می‌کنند؛
17/01/05

خوانش ِ فرش به‌مثابه بیان ِ رسانه‌ای تکثر ِ هویت ایرانی

ناصر فکوهی | پهنه تمدنی ایرانی که از افغانستان تا زاگرس و از خلیج‌فارس تا جنوب قفقاز با نام «ایران فرهنگی» شناخته می‌شود، یک میراث بشری است و به قوم و نژاد و فرهنگ واحدی در زمان و مکان مشخص، تعلق ندارد
16/07/23
نوشته: چارلز رکنگل

قالی دنیای هری پاتر

قالی دنیای هری پاتر، قالی هرشنگ بیجار است | آیا قالی هرشنگ بیجار قالی محبوب نسل آینده خواهد شد؟ | نوشته: چارلز رکنگل |برگردان: مینا اکبری | چند سال از پخش آخرین سری از فیلم‌های هری پاتر می‌گذرد. این مطلب شرح مختصری است درباره فرشی که در سری فیلم‌های هری پاتر در کف تالار گریفین‌دور می‌بینیم همچنین نمایانده جایگاه قالی ایرانی در صدسال گذشته است؛
16/05/16
وقتى نقشه فرش ايده خلق بنا مى شود

خانه چهل گره: تلفیق فرش و معماری

وقتى نقشه فرش ایده خلق بنا مى شود خانه چهل‌گره، ساختمانی مسکونی است که در یکی از مناطق متوسط تهران ساخته شده است. این ساختمان دارای ۵ طبقه و ۱۰ واحد مسکونی کوچک است که برای قشر تحصیل‌کرده، با درآمد متوسط و کم طراحی شده است.
15/12/18
هر از گاهی ترفندی تازه برای انحراف در اجرای قانون بیمه قالی‌بافی می‌آفرینیم | وحیده صائبی

بازی با قانون بیمه قالی‌بافی

بیمه رفوگری چه فرقی با بیمه قالی‌بافی دارد؟ | بازی با قانون بیمه قالی‌بافی | هر از گاهی ترفندی تازه برای انحراف در اجرای قانون بیمه قالی‌بافی می‌آفرینیم | وحیده صائبی